Ako na prvú pomoc

Na výlete môžete aj Vy naraziť na vretenicu obyčajnú. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že by vretenica zaútočila?

 • Upokojíme uštipnutého a zaistíme jeho absolútny telesný pokoj.
 • Vydezinfikujeme miesto uštipnutia a sterilne ho prikryjeme.
 • Uštipnutú končatinu obviažeme elastickým obväzom. Končatinu sa pokúsime znehybniť a chladiť.
 • Voláme záchrannú službu alebo uštipnutého dopravíme k lekárovi.
 • Ránu nestláčame, nerozrezávame, nevypaľujeme ani nevysávame, končatinu nezaškrcujeme!

S autonehodami sa bohužiaľ môžeme stretnúť pomerne často. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že vidíte autonehodu?

 • Zistíme rozsah nehody a počet zranených. Hneď voláme záchrannú službu.
 • So zranenými pri vedomí nehýbeme.
 • Zranené v bezvedomí položíme do vodorovnej polohy, pri zástave dychu zahájime resuscitáciu (nepriamu masáž srdca).
 • Krvácajúce rany zakryjeme obväzom, pri silnom krvácaní nad ranou zaškrtíme.
 • Nesmieme však zabúdať na vlastné bezpečie: použijeme rukavice z autolekárničky, reflexnú vestu a pred nehodu umiestnime výstražný trojuholník.

V prírode sa darí nielen nám, ale aj hmyzu. Viete ale, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že hmyz svojím žihadlom alebo hryzadlom zaútočí?

 • Pokiaľ žihadlo zostalo v koži, vyberieme ho.
 • Miesto vpichu ošetríme a vydezinfikujeme.
 • Miesto bodnutia chladíme – v prípade bodnutia do úst podáme kocku ľadu alebo zmrzlinu.
 • odnutí osou neutralizujeme octom, cibuľou alebo citrónom.
 • Bodnutí včelou neutralizujeme mydlovým roztokom alebo jedlou sódou.
 • V prípade rozsiahleho opuchu a začervenania alebo pri celkových ťažkostiach (nevoľnosť, zvracanie, búšenie srdca) či podozrenia na alergiu voláme záchrannú službu.

Z prechádzky v lese si so sebou môžete domov priniesť aj nepozvaného hosťa. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že ste narazili na prisatého kliešťa?

 • Kliešťa čo najskôr odstránime vykývaním pinzetou.
 • Miesto prisatia dôkladne vydezinfikujeme.
 • V prípade, že kliešť nebol odstránený celý, vyhľadáme pri najbližšej príležitosti chirurgickú ambulanciu, kde ho odstránia.
 • Ak v nasledujúcich dňoch spozorujeme začervenanie s bledým stredom, bolesť a svrbenie v mieste prisatia, prípadne bolesti hlavy, kĺbov, nevoľnosť alebo horúčku, vyhľadáme lekára.

Chlapčenská bitka, pád z bicykla alebo roztržka v pohostinstve. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že sa z nosa valí krv?

 • Postihnutého posadíme s hlavou v hlbokom predklone. Stlačíme nosné krídla, prípadne necháme krv voľne vytekať.
 • Je možné chladiť koreň nosa alebo zátylok mokrým obkladom alebo môžeme pod jazyk vložiť ľad.
 • Ak krvácanie neprestane do 30 minút, vyhľadáme lekársku pomoc.

Pád z preliezačky, zo stromu alebo z bicykla, a úraz hlavy je tu. Viete, aké sú zásady prvej pomoci pri zranení hlavy?

 • Skontrolujeme základné životné funkcie a zistíme vzniknuté poranenia.
 • Postihnutého pri vedomí uložíme do polohy na chrbte, v bezvedomí do stabilizovanej polohy na boku.
 • V prípade vážnejších poranení či bezvedomia privoláme záchrannú službu – tel. 155 alebo 112.
 • Provizórne ošetríme zistené povrchové zranenie – ránu vydezinfikujeme a eventuálne priložíme obväz.

Športy a výlety si môžeme užívať po celý rok. Viete ale, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že sa stane úraz, ktorý končí zlomeninou?

 • V prípade otvorenej zlomeniny ošetríme okolie rany dezinfekčným prípravkom a sterilne zakryjeme – postihnutý je ohrozený vstupom infekcie!
 • Znehybníme končatinu v tejto polohe nad aj pod zlomeninou, v prípade otvorenej zlomeniny s končatinou nehýbeme.
 • Ak zlomenina nie je otvorená, chladíme ju nepriamo cez látku.
 • Privoláme záchrannú službu alebo dopravíme zraneného k lekárovi na chirurgické ošetrenie.

V prehriatych priestoroch sa dá pomerne ľahko upadnúť do bezvedomia. Viete, ako sa robí prvá pomoc pri človeku v mdlobách?

 • Skontrolujeme stav vedomie a dýchanie.
 • Pokiaľ postihnutý nereaguje, dýcha inak než normálne, prípadne nedýcha, ihneď zahájime resuscitáciu.
 • Pokiaľ postihnutý dýcha normálne, položíme ho na pevnú podložku do stabilizovanej polohy, jemným tlakom dvoma prstami zospodu brady zakloníme hlavu.
 • Pozor! Hlavu nepodkladáme! Dýchacie cesty musia zostať voľne priechodné.
 • Pokiaľ nie sú jasné známky traumy, zdvihneme postihnutému dolné končatiny.
 • Pokiaľ postihnutý v bezvedomí dýcha normálne, uložíme ho do stabilizovanej polohy a privoláme záchrannú službu. Záchrannú službu zavoláme aj v prípade, že po návrate vedomia pretrváva zmätenosť alebo iné ťažkosti.

Stane sa to raz dva – pri príprave kávy alebo večere, alebo napríklad pri táboráku. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade popálenia?

 • Zamedzíme ďalšiemu pôsobení tepla. Prípadné príškvarky (časti odevu) neodtrhávame!
 • Popálené miesta chladíme najlepšie tečúcou vodou. Pozor ale na podchladenie!
 • Popáleniny vyššieho stupňa sa dá sterilne prekryť a vydezinfikovať.
 • V prípade rozsiahlejších popálenín voláme záchrannú službu.

Obzvlášť deti sa často ženú k psíkom za plotom aj na vodidle s túžbou si ich pohladkať. Viete, aké sú zásady prvej pomoci v prípade, že pes zareaguje uhryznutím?

 • Ranu dôkladne vydezinfikujeme.
 • Kontaktujeme majiteľa a zistíme, či bol pes očkovaný proti besnote.
 • Vyhľadáme nanajvýš do 6 hodín lekárske ošetrení, často býva nutné zaistenie antibiotík, prípadné preočkovanie proti tetanu, ak nebolo vykonané v posledných 5 rokoch.Pokiaľ chcete mať prehľad toho najdôležitejšieho pri sebe, môžete si ho stiahnuť ako PDF a vytlačiť. Takto ho môžete dať aj svojím blízkym. 

Stiahnuť plagát