Používanie cookies

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.

Aktualizácia: apríl 2020

 

 

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33484/B (ďalej len „EGIS“) používa v súvislosti s prevádzkovaním web stránky dezinfekcia-betadine.sk súbory cookies.

 

Spoločnosť EGIS používa súbory cookies na zlepšenie skúseností návštevníkov Portálu a adresnejší prístup k informáciám.

 

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové prostredie ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nim sa pripojíte rýchlejšie. Tieto súbory tiež umožňujú odlíšiť Vás od iných užívateľov webového prostredia a umožňujú poskytovať Vám vyšší komfort prehliadania webového prostredia, nakoľko Vám budú ponúknuté informácie, ktoré preferujete, v prípade vypĺňania identifikačných údajov Vám bude ponúknuté doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie bude môcť byť zobrazený relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré by ste mohli využiť. Súbory cookies nemôžu byť použité na šírenie vírusov a nemôžu umožniť prevádzkovateľovi webového prostredia prístup k Vášmu pevnému disku.

 

Súhlas s prijímaním cookies a odmietnutie cookies

Aby Vám bol umožnený plný prístup a neobmedzené využívanie Portálu, musíte aktívne udeliť súhlas s prijímaním cookies vo formulári, ktorý Vám bude zobrazený pri Vašom prístupe na Portál, na základe ktorého zabezpečíte plnú funkcionalitu webového prostredia a zabezpečíte možnosti využívanie všetkých jeho funkcií pri Vašom prístupe na Portál.

 

Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak majú cookies povahu osobných údajov, budú spracúvané v súlade s podmienkami definovanými v dokumente Ochrana osobných údajov.

 

Nakoľko existujú rôzne druhy cookies, pričom niektoré sú nevyhnutne potrebné a umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie ich základných funkcií, predmetný súhlas sa vzťahuje iba na tie cookies, ktoré majú povahu osobných údajov, to znamená, že ich prostredníctvom je možné identifikovať osobu návštevníka webového prostredia.

 

Prijímanie cookies je tiež možné upraviť v nastaveniach Vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o prijatí cookies a mohli ste sa rozhodnúť, či obmedzíte alebo zablokujete prijímanie cookies.

 

Ak zablokujete prijímanie cookies alebo neudelíte súhlas s prijímaním cookies, jednotlivé sekcie Portálu nemusia správne fungovať a môže sa stať, že nebudete môcť v plnej miere využívať funkcionalitu Portálu a služby ním poskytované.

 

Druhy cookies

Cookies môžu v rámci webového prostredia plniť rôzne funkcie.

 

Podľa funkcie delíme cookies na:

 

Nevyhnutne potrebné

Tieto cookies sú podstatné na to, aby Vám umožnili pohybovať sa po webovom prostredí a využívať jeho funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených sekcií webového prostredia.

 

Výkonnostné

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové prostredie, napríklad ktoré stránky navštevujete najčastejšie a či dostávate chybové hlásenia. Slúžia na zlepšenie funkčnosti budúcich verzií webového prostredia.

 

Funkčné

Tieto cookies umožňujú webovému prostrediu zapamätať si Vaše voľby, ako napríklad používateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, a zabezpečujú Vám tak silnejší osobný zážitok.

 

Cielené alebo reklamné

Tieto cookies sa používajú na poskytovanie obsahu, ktorý je pre Vás a Vaše záujmy relevantnejší.

 

Podľa účelu delíme cookies na:

 

Vlastné

Tieto cookies sú vytvárané web stránkami, ktoré navštívite.

 

Dočasné

Tieto cookies zanikajú po skončení prehliadania (to sa začína okamihom, v ktorom otvoríte okno prehliadača a končí sa, keď zavriete prehliadač).

 

Trvalé cookies

Tieto cookies zostanú v zariadení po skončení prehliadania, a preto umožňujú zaznamenať Vaše preferencie alebo kroky pre Vašu opätovnú návštevu web stránok.

 

Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac informácií, môžete navštíviť stránku www.aboutcookies.org.